SẢN PHẨM NỔI BẬT

Sale
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
Sale
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.799.000 ₫.
Sale
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 2.600.000 ₫.
Sale
Original price was: 270.000 ₫.Current price is: 220.000 ₫.
Sale
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.799.000 ₫.
Sale
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.900.000 ₫.

MÁY TẠO OXY Y TẾ

Sale
Original price was: 39.000.000 ₫.Current price is: 35.000.000 ₫.
Sale
Original price was: 38.000.000 ₫.Current price is: 34.900.000 ₫.
Sale
Original price was: 25.000.000 ₫.Current price is: 15.900.000 ₫.
Sale
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 7.990.000 ₫.
Sale
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
Sale
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.900.000 ₫.
Sale
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
Sale
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.900.000 ₫.

ỐNG NGHE LITTMANN USA

Sale
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 2.600.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 2.600.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
Sale
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.490.000 ₫.
Sale
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
Sale
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | ĐẶT MUA

Chúng tôi cùng bạn và xã hội vượt qua dịch Covid-19. Hỗ trợ -20% giá để cùng bạn chăm sóc gia đình và người thân  MÁY ĐO HUYẾT ÁP

  Sale
  Original price was: 950.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.300.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 899.000 ₫.
  Sale
  Original price was: 1.400.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.